Lupawsko dom wypoczynkowy

flaga plflaga enflaga de

Urokliwe miejsceaktywny wypoczynek

?upawsko to uroczy, przedwojenny dom znajduj?cy si? w ma?ej wsi letniskowej, w samym centrum Parku Krajobrazowego Kaszub, 20 km od miasta Bytów.

Wakacje w ?upawsku na rowerze, quadzie, konne i piesze

Wie? ?upawsko ulokowana jest nad du?ym jeziorem Jasie?, otoczona lasami mieszanymi, idealnymi do wycieczek pieszych, rowerowych, konnych, do je?d?enia k?adem, ze wzgl?du na p?askie ukszta?towanie terenu, szerokie drogi i szlaki ci?gn?ce si? kilometrami przez las.

Jezioro Modre i lasy

W lasach jest te? du?o ma?ych niezwykle pi?knych jezior (Jezioro Modre urzekaj?ce sw? szmaragdow? barw?), du?o pysznych jagód, borówek, ?urawin oraz wspania?ych grzybów.

Jezioro Jasie? i siedem wysp i k?pieliska

Na jeziorze Jasie? jest siedem wysp, kilka wypo?yczalni sprz?tu wodnego i kilka k?pielisk - w samym ?upawsku dwa. Jezioro jest miejscem l?gu ?ab?dzi, kormoranów, czapli i wielu innych rzadkich gatunków ptactwa wodnego. Jest tam cicho, spokojnie i b?ogo, czas jakby si? zatrzyma?, kto raz tam by?, chce wróci?.

Sp?yw kajakowy rzek? S?upi?

Mo?liwo?? zorganizowania sp?ywów kajakowych rzek? S?upi?, nieca?e 3 kilometry od miejsca zakwaterowania.

Urokliwe miejsce na wakacje

Idealne warunki do zregenerowania si? i ucieczki od zgie?ku codzienno?ci s? tam o ka?dej porze roku, która jak wiadomo jest specyficzna i ma swój nieoceniony urok. Je?eli lubisz pi?kne krajobrazy, ruch na ?wie?ym powietrzu, lasy, jeziora, cisz? i spokój, to idealne miejsce w?a?nie dla Ciebie.